kalendar događanja
vozači / auti
driver 1

Marino Pirić

1984.

opširnije

BMW E30 V8 S62B50

driver 1

Goran Kasumović

1979.

opširnije

Toyota AE86

driver 1

Dario Foler Skoko

40 godina

opširnije

BMW E30 v8 kompresor

driver 1

Vladimir Obranović

25 godina

opširnije

Toyota Corolla AE86

driver 1

Marko Šafar

30 godina

opširnije

BMW E30 325i

driver 1

Tihomil Iskra

32 godine

opširnije

BMW E21 323i

driver 1

Tom Iskra

36 godina

opširnije

BMW E21 325i

driver 1

Kristijan Murgić

1984.

opširnije

BMW E28 535i

driver 1

Goran Šorak

godište: 1975.

opširnije

BMW e30 M3 V8

driver 1

Goran Cvetić

godište: 1989.

opširnije

driver 1

Miroslav Zrnčević

1981.

opširnije

Nissan Skyline R34 GTT

driver 1

Bruno Stergar

1980.

opširnije

BMW E36 325 Turbo

sponzori